BHP

Jeżeli istnieje jakiś jeden sekret sukcesu, to jest to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą łatwością jak z własnej. Henry Ford

 

Dla przedsiębiorców jednak największą zachętą powinna być możliwość uniknięcia strat, które przynosi łamanie przepisów BHP. Jak bowiem wskazuje Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy Przedsiębiorstwa przestrzegające wyższych norm bezpieczeństwa i higieny pracy osiągają lepsze wyniki i mają stabilniejszą pozycję. Każde euro zainwestowane w BHP zwraca się w postaci 2,2 euro, a stosunek kosztów poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy do jego korzyści wypada na plus.

 

Rocznie do Państwowej Inspekcji Pracy trafia do 40 tys. skarg; przeprowadzanych jest ok. 90 tys. kontroli, jedna trzecia z nich jest spowodowana w większości zasadnymi skargami pracowniczymi dotyczą m.in. wypłaty wynagrodzeń i czasu pracy.

 

 

 

Script logo