Optymalizacja i poprawa efektywności

Ignorowanie złych wiadomości, to przepis na porażkę. Bill Gates

 

 Pierwszym etapem usprawnienia funkcjonowanie firmy jest uświadomienie sobie elementów do poprawy.

Zwiększenie motywacji pracowników, poprawa komunikacja, lepsze wykorzystywania potencjału firmy to tylko niektóre korzyści.

Warto przyjrzeć się procesom w Twoim przedsiębiorstwie i poszukać możliwości poprawy efektywności, co przełoży się na zwiększenie zysków.

 

Jak to zrobić?

  • Określić kluczowe czynniki rozwoju przedsiębiorstwa tj mające istotny wpływ na wyniki naszej firmy np. koszty surowców, konkurencja, źródła finansowania
  • Dokonać oceny typowych wskaźników ekonomicznych – np. rentowność  sprzedaży i kapitału, produktywność maszyn i urządzeń, cykl obrotu zapasami
  • Wykonać analizę trendów wyników – np. trendy udziału w rynku, rentowności kapitału, udziału kosztów ludzkich w produkcji
  • Dokonać analizy przepływów gotówkowych – tj stopień ściągania należności, stan wolnych środków, prognozę gotówki

 

Script logo