Ubezpieczenia

 

Dla firm m.in.:

 

·       OC z tytułu prowadzonej działalności,

 

·       grupowe ubezpieczenia na życie dla pracowników,

 

·       grupowe ubezpieczenie zdrowotne (pakiety medyczne),

 

·       budynków od ognia i innych zdarzeń losowych,

 

·       mienie od kradzieży oraz innych zdarzeń losowych,

 

·       sprzętu elektronicznego,

 

·       maszyn i urządzeń,

 

·       gwarancje ubezpieczeniowe, wadialne, kontraktowe, usunięcia wad i usterek,

 

·       samochodowe,

 

·       ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu i rad nadzorczych (D&O),

 

 

 

 

 

Dla klientów indywidualnych m.in.:

 

·       na życie,

 

·       komunikacyjne, oc, auto casco, nnw, szyby, assistance, ochrone prawną 

 

·       majątkowe, mieszkań, domów, ruchomości, domów letniskowych,
wspólnot mieszkaniowych,

 

·       zdrowotne,

 

·       turystyczne, podróżne, do pracy,

 

·       OC w życiu prywatnym,

 

·       NNW, szkolne, dla sportowców,

 

·       rolne,

 

 

Script logo